Archive for Listopad 2009

Zebranie członków WKSL 6 października 2009 roku

7 listopada 2009

Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca w Sali DWLOT odbyło się zebranie członków koła.

Aktualnym tematem był obsługa wszystkich warszawskich i okolicznych cmentarzy przed dniem Wszystkich Świętych gdy na grobach zmarłych kolegów zapalamy znicze i stawiamy klubowe znaki pamięci. Ustalona została obsada cmentarzy. Technikum lotnicze z ul. Gładkiej  samodzielnie ma stawiać znaki na Powązkach Wojskowych.

Prezes Jerzy Madler poinformował o automatycznej informacji dotyczącej klubu i naszych zebraniach a działającej pod nr 22 606 67 99.

W skład nowych członków przyjęta została Anna Orzel i Zygmunt Mazan. Nowi członkowie przedstawili swe życiorysy obecnym.

W kolejnym punkcie prezes omówił przygotowania zarządu do obchodów 70-lecia WKSL i potrzebnej pomocy w przygotowania na tę uroczystość która odbędzie się 28 listopada br

Zbierane też były pieniądze po 15 i 20 zł na płytki CD z filmem z poświęcenia sztandaru klubu.

Na zakończenie Prezes Jerzy Madler odznaczony został przez Warszawsko-Mazowiecki Oddział Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP medalem i dyplomem pamiątkowym.

Medal wręczył prezesowi członek zarządu klubu wojskowego Jerzy Kozarek.

 

Prezes Jerzy Madler z otrzymanym medalem

Prezes Jerzy Madler z otrzymanym medalem

Przed zebraniem
Przed zebraniem
Reklamy

Lotnisko Mokotowskie

6 listopada 2009

Wznoszony czynem społecznym ośrodek rekreacyjno-rozrywkowy na Polu Mokotowskim stanie się miejscem wypoczynku dla warszawiaków. Znajdą się tam baseny, stadiony, miejsca do czynnego i biernego odpoczynku. Ośrodek będzie się rozciągał na obszarze ( około 120 ha ) między ulicami: Żwirki i Wigury, Wawelską, Waryńskiego i Batorego. Odpowiada to terenom pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych na świecie Lotniska Mokotowskiego.
Warto byłoby utrwalić w pamięci pokoleń pamiątkową tablicą to pierwsze polskie lotnisko-miejsce chwalebnych wydarzeń lotnictwa polskiego.
Lotnisko Mokotowskie należało do najwcześniej zorganizowanych. Pierwsze stałe lotnisko wybudowano w 1909 r. w Juvisy pod Paryżem, a Warszawa otrzymała lotnisko już w rok później.
Powstałe w czerwcu 1910 r. Warszawskie Towarzystwo Lotnicze „Aviata” było pierwszą organizacją lotniczą w Polsce i na terenie Pola Mokotowskiego posiadało w dniu otwarcia osiem hangarów i siedem samolotów. Prowadziło ono żywą działalność organizując loty i szkoląc pilotów. Już 15 VIII 1910 r. polski pilot, Michał Scipio del Campo, dokonał pierwszego 17-minutowego lotu nad Warszawą, startując z Pola Mokotowskiego. W hangarach na Polu Mokotowskim budował swój samolot „Łątka” Czesław Tański, tu też między innymi był budowany pierwszy polski samolot Zbierańskiego i Cywińskiego.
Pole Mokotowskie było w tych latach centrum szkolenia pilotów, mechaników, obserwatorów. Było miejscem projektowania i budowy tak znanych konstrukcji PZL, jak P-7 lub P-11, do czasu przeniesienia Polskich Zakładów Lotniczych na Okęcie.
W 1920 r. Pole Mokotowskie zostało przemianowane na Lotnisko Mokotowskie, w którym I Pułk Lotnictwa miał swoje hangary i koszary. W rok później na wydzielonym terenie powstała pierwsza stacja lotnictwa cywilnego. W latach następnych cywilny port lotniczy rozbudowywano – powstały hangary, warsztaty i budynek dworcowy. Początek komunikacji lotniczej i pierwszy okres działalności Polskich Linii Lotniczych „LOT” był związany z Lotniskiem Mokotowskim, aż do chwili przeniesienia portu cywilnego w 1934 r. na Okęcie. Tam też zostało przeniesione lotnisko wojskowe, a użytkownikiem Lotniska Mokotowskiego stał się Aeroklub Warszawski.
Z Pola Mokotowskiego startowali najsłynniejsi nasi piloci, zwycięzcy zawodów lotniczych, lub śmiałkowie podejmujący wielkie kilkutysięczne przeloty. Lotnisko to, znane na całym świecie w okresie międzywojennym, było miejscem naszych wielkich sukcesów lotniczych.
Lotnisko Mokotowskie było miejscem sukcesów pilotów polskich w Challenge w 1934 r., kiedy to pierwsze miejsce zajęli piloci J. Bajan i G. Pokrzywka, a drugie – S. Płonczynski i S. Ziętek. Obie załogi startowały na RWD-9. Dwa lata wcześniej F. Żwirko i S. Wigura, zdobywcy pierwszego miejsca na Challengu w Berlinie, wystartowali do swego ostatniego lotu z Lotniska Mokotowskiego. Lotnisko było miejscem startu i lądowania Stanisława Skarżyńskiego „Wielkiego Afrykańczyka” w jego rajdzie afrykańskim w 1931 r.
Piękne sukcesy odnoszone przez Burzyńskiego, Hynka, Janika w zawodach balonowych o puchar Gordon-Benetta były także związane z Lotniskiem Mokotowskim.
W czasie obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. Pole Mokotowskie było miejscem
Lądowań i startów samolotów z rozkazami dla walczącej Warszawy, a jednocześnie były to ostatnie dni wykorzystania Pola Mokotowskiego jako lotniska.
Projekt zagospodarowania Pola Mokotowskiego nie przewiduje wznoszenia zabudowań w narożniku ul. Wawelskiej i al. Niepodległości ok. 150 m w kierunku południowym. W miejscu tym stał kiedyś budynek Cywilnej Stacji Lotniczej. W miejscu tym stał kiedyś budynek Cywilnej Stacji Lotniczej. Dziś znajdują się tam jeszcze pozostałości płyt betonowych – dawnego miejsca postoju samolotów, gdyż Lotnisko Mokotowskie nie posiadało nigdy betonowego pasa startowego.
Miejsce to najlepiej nadawałoby się do umieszczenia tablicy pamiątkowej. Przy porządkowaniu tego otoczenia wzięliby z pewnością udział ludzie związani z lotnictwem. Byłby to ich czynny wkład do uporządkowania tego rejonu Pola Mokotowskiego.
Apeluję do wszystkich miłośników „polskich skrzydeł”, do redakcji czasopism „Skrzydlata Polska” i „Stolica”, aby wspólnym wysiłkiem przyczynić się do upamiętnienia pierwszego polskiego lotniska i wszystkich polskich bohaterów przestworzy, aby miejsce wypoczynku, jakim stanie się Pole Mokotowskie, miało trwały ślad swej chlubnej przeszłości.

Barbakan Warszawski  Rok 1974

Biuletyn PTTK